Exomvourgo

Rocky summit of Exomvougo mountain in Tinos island