Palekastro Kouros

Palekastro Kouros at Sitia Museum