Shipwreck at Sarakiniko

Shipwreck by the seashore